PYTLÍK, Petr. Der Jude als Auffresser aller Kulturvölker. Zum Antisemitismus bei Guido List – eine diskursive Analyse. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Der Jude als Auffresser aller Kulturvölker. Zum Antisemitismus bei Guido List – eine diskursive Analyse
Název česky Obraz Židů jako požíračů všech kulturních národů. K antisemitismu v textech Guida Lista - diskurzivní analýza
Název anglicky Anti-Semitism in texts of Guido List - a discursive analysis
Autoři PYTLÍK, Petr.
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Guido List, antisemitismus, národovecké hnutí, völkische Bewegung
Klíčová slova anglicky Guido List, anti-Semitism, völkisch movement
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., učo 109742. Změněno: 25. 2. 2020 10:34.
Anotace
Guido List, eine der führenden Persönlichkeiten der so genannten völkischen Bewegung wird oft als Vorläufer des nationalsozialistischen Denkens angesehen. Im vorliegenden Beitrag wird diese These in Frage gestellt und es wird eine alternative Betrachtungsweise entworfen, die ermöglicht völkische Denkstrukturen detailliert einzugehen. Es ist ein Versuch am Beispiel des Bildes der Juden die Wurzeln, Denkmuster, Inspirationen (und deren konkrete Umsetzung) und Nachwirkung der Weltanschauung von List anhand einer gründlichen Textanalyse zu erörtern. Unausweichlich werden dabei mögliche Gemeinsamkeiten mit heutigen xenophoben Diskursen identifiziert und die Argumentationsweise von xenophob orientierten Texten anschaulich gemacht.
Anotace česky
Guido List, jedna z předních osobností takzvaného německého národoveckého hnutí, je často považován za předchůdce národního socialismu. Přednáška poukazuje na problematičnost této teze a navrhuje alternativní přístup, který umožňuje podrobně diskutovat o strukturách národoveckého myšlení. Na příkladu antisemitismu v textech Guido Lista se pokouší navázat na diskuzi o kořenech, vzorcích myšlení, inspiracích (a jejich konkrétní realizaci) a konsekvencích Listovy ideologie pomocí důkladné textové analýzy. Nevyhnutelně jsou identifikovány možné podobnosti s dnešními xenofobními diskurzy a argumentace xenofobně orientovaných textů.   Guido List, jedna z předních osobností takzvaného německého národoveckého hnutí, je často považován za předchůdce národního socialismu. Přednáška poukazuje na problematičnost této teze a navrhuje alternativní přístup, který umožňuje podrobně diskutovat o strukturách národoveckého myšlení. Na příkladu antisemitismu v textech Guido Lista se pokouší navázat na diskuzi o kořenech, vzorcích myšlení, inspiracích (a jejich konkrétní realizaci) a konsekvencích Listovy ideologie pomocí důkladné textové analýzy. Nevyhnutelně jsou identifikovány možné podobnosti s dnešními xenofobními diskurzy a argumentace xenofobně orientovaných textů.   Guido List, jedna z předních osobností takzvaného německého národoveckého hnutí, je často považován za předchůdce národního socialismu. Přednáška poukazuje na problematičnost této teze a navrhuje alternativní přístup, který umožňuje podrobně diskutovat o strukturách národoveckého myšlení. Na příkladu antisemitismu v textech Guido Lista se pokouší navázat na diskuzi o kořenech, vzorcích myšlení, inspiracích (a jejich konkrétní realizaci) a konsekvencích Listovy ideologie pomocí důkladné textové analýzy. Nevyhnutelně jsou identifikovány možné podobnosti s dnešními xenofobními diskurzy a argumentace xenofobně orientovaných textů.
Anotace anglicky
Guido List, one of the leading figures in the so-called völkisch movement, is often regarded as a forerunner of National Socialism in Germany. In the present contribution, this thesis is called into question and an alternative approach is designed, which makes it possible to enter into volkisch thought structures in detail. This article is an attempt to use the example of the image of the Jews to discuss the roots, bases, inspirations (and their concrete implementation) and after-effects of List's worldview on the basis of a textual analysis. Inevitably, the analysis brings out possible similarities with today's xenophobic discourses and illustrates the argumentation in xenophobic minded texts.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 03:40