DENGLEROVÁ, Denisa, Martina KUROWSKI a Radim ŠÍP. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 3, s. 39-58. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils
Název česky Komunikace jako prostředek rozvoje ve škole s vysokým procentem žáků cizinců
Autoři DENGLEROVÁ, Denisa (203 Česká republika, garant, domácí), Martina KUROWSKI (203 Česká republika, domácí) a Radim ŠÍP (203 Česká republika, domácí).
Vydání Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2019, 1802-4637.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00108170
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2020.4
Klíčová slova česky zkušenostní epistemologie; ekologický model Bronfenbrennera; mezosystém; komunikace; vzdělávání; inkluzivní politika; migranti
Klíčová slova anglicky experientialist epistemology; Bronfenbrenner’s ecological model; mesosystem; communication; education; inclusion policy; migrants
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930. Změněno: 12. 10. 2021 11:54.
Anotace
The text presented is a case study of one specific school in the Czech Republic, where many pupils with migrant backgrounds are concentrated. On the theoretical level, the study is based on experiential epistemology, which emphasizes interactions over the states and essences of actors or environments. This approach enables researchers to put the Bronfenbrenner’s model of the ecological system in a broader context of Chicago School (interactions) and Palo Alto School (communication). Bronfenbrenner’s concept of the mesosystem (in our case of the school) draw attention to the importance of communication and to specify three significant themes. The themes detect conditions that support and deepen the self/development of all actors involved (pupils, teachers, management, parents, etc.). In the methodological part, the themes have used as the frame for the frame analysis. In this way, the data collected in the school by observations, field notes, interviews are analysed. Although there are not many such schools like the one the authors research, they play an essential role in the integration of migrants into Czech society. That is the reason why the authors can discuss the outcomes of the study in a broader context and offer specific recommendations for state policies on the migrants’ inclusion.
Anotace česky
Předkládaný text je případovou studií jedné konkrétní školy v České republice, kde je soustředěno mnoho žáků z rodin migrantů. Na teoretické úrovni je studie založena na zkušenostní epistemologii, která zdůrazňuje interakce přes stavy a esence aktérů nebo prostředí. Tento přístup umožňuje vědcům uvést Bronfenbrennerův model ekologického systému do širšího kontextu Chicago School (interakce) a Palo Alto School (komunikace). Bronfenbrennerův koncept mezosystému (v našem případě školy) upozorňuje na význam komunikace a na specifikaci tří významných témat. Témata odhalují podmínky, které podporují a prohlubují sebe/rozvoj všech zúčastněných aktérů (žáků, učitelů, vedení, rodičů atd.). V metodologické části byla témata použita jako rámec pro rámcovou analýzu. Tímto způsobem jsou analyzovány údaje shromážděné ve škole pomocí pozorování, terénních poznámek, rozhovorů. Přestože takových škol, není mnoho, hrají zásadní roli při integraci migrantů do české společnosti. Proto mohou autoři diskutovat o výsledcích studie v širším kontextu a nabídnout konkrétní doporučení pro státní politiku v oblasti začleňování migrantů.
Návaznosti
GA19-13038S, projekt VaVNázev: Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
OS_3_2019_Denglerova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kurowski, M. 27. 2. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf?info
Vloženo
Čt 27. 2. 2020 14:44, Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930
  • osoba Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
  • osoba doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., učo 8686
Atributy
 

OS_3_2019_Denglerova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
229,9 KB
Hash md5
396c08ef78a3766111c09f57eb63d9e5
Vloženo
Čt 27. 2. 2020 14:44

OS_3_2019_Denglerova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
66 KB
Hash md5
b3b001029fee6898651cd57adadb198f
Vloženo
Čt 27. 2. 2020 14:48
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 12. 2021 09:30