SPOUSTA, Vladimír. Výchova uměním na principu koordinace základních uměleckých druhů (S. Prokofjev: hudební pohádka Péťa a vlk). 1. vyd. Brno: Krajský pedagogický ústav v Brně, 1972. 37 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výchova uměním na principu koordinace základních uměleckých druhů (S. Prokofjev: hudební pohádka Péťa a vlk)
Autoři SPOUSTA, Vladimír.
Vydání 1. vyd. Brno, 37 s. 1972.
Nakladatel Krajský pedagogický ústav v Brně
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Změnil Změnil: doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc., učo 36642. Změněno: 3. 5. 2002 15:31.
Anotace
Po úvodní teoreticky orientované kapitole "Problém koordinace výchovy uměním" soustřeďuje text pozornost na hudební pohádku Sergeje S. Prokofjeva "Péťa a vlk". Prokofjevovo dílo poskytlo spolu s ilustracemi Jiřího Trnky autorovi tohoto textu příklad ideálního spojení slovesného, hudebního a výtvarného umění, jímž demonstruje možné přístupy k dílům daného typu: jednak na základě historického a uměnovědného poučení o díle a jeho tvůrcích, o tématu, dějové osnově, postavách příběhu, příznačných hudebních motivech, výrazových a timbrových charakteristikách hudebních nástrojů (kap. 2), jednak z hlediska pedagogického využití díla včetně nástinu metodického postupu výchovné práce (kap. 3 a 4). Text je doplněn soupisem uměleckých děl vytvořených na principu koordinace tří základních druhů umění, která nabízejí své hodnoty k výchovné exploataci s využitím obdobných metodických postupů, a seznamem odborné literatury vztahující se k pojednávané problematice.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2020 16:50