SPOUSTA, Vladimír. Výchova uměním na principu koordinace základních uměleckých druhů (S. Prokofjev: hudební pohádka Péťa a vlk). 1. vyd. Brno: Krajský pedagogický ústav v Brně, 1972. 37 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výchova uměním na principu koordinace základních uměleckých druhů (S. Prokofjev: hudební pohádka Péťa a vlk)
Authors SPOUSTA, Vladimír.
Edition 1. vyd. Brno, 37 pp. 1972.
Publisher Krajský pedagogický ústav v Brně
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc., učo 36642. Changed: 3/5/2002 15:31.
Abstract
Po úvodní teoreticky orientované kapitole "Problém koordinace výchovy uměním" soustřeďuje text pozornost na hudební pohádku Sergeje S. Prokofjeva "Péťa a vlk". Prokofjevovo dílo poskytlo spolu s ilustracemi Jiřího Trnky autorovi tohoto textu příklad ideálního spojení slovesného, hudebního a výtvarného umění, jímž demonstruje možné přístupy k dílům daného typu: jednak na základě historického a uměnovědného poučení o díle a jeho tvůrcích, o tématu, dějové osnově, postavách příběhu, příznačných hudebních motivech, výrazových a timbrových charakteristikách hudebních nástrojů (kap. 2), jednak z hlediska pedagogického využití díla včetně nástinu metodického postupu výchovné práce (kap. 3 a 4). Text je doplněn soupisem uměleckých děl vytvořených na principu koordinace tří základních druhů umění, která nabízejí své hodnoty k výchovné exploataci s využitím obdobných metodických postupů, a seznamem odborné literatury vztahující se k pojednávané problematice.
PrintDisplayed: 7/6/2020 09:40