BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Simone SUMELIDU. Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice. In Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice
Název anglicky How To Learn Modern Greek: textbooks for teaching Modern Greek in the Czech Republic
Autoři BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Simone SUMELIDU.
Vydání Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky novořečtina; učebnice; výuka novořečtiny
Klíčová slova anglicky Modern Greek; textbooks; teaching Modern Greek
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 21. 2. 2021 17:39.
Anotace
Přednáška představuje původní české učebnice novořečtiny, které byly nebo jsou k dispozici zájemcům o studium novořečtiny. Diskutován je vznik učebnic, jejich obsahová náplň a kvalita ve vztahu k didaktickým metodám výuky novořečtiny.
Anotace anglicky
The lecture presents original Czech textbooks of Modern Greek that were or are available to those interested in studying Modern Greek. The origin of textbooks, their content, and quality in relation to didactic methods of teaching Modern Greek are discussed.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 15:36