BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina and Simone SUMELIDU. Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice (How To Learn Modern Greek: textbooks for teaching Modern Greek in the Czech Republic). In Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice
Name (in English) How To Learn Modern Greek: textbooks for teaching Modern Greek in the Czech Republic
Authors BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina and Simone SUMELIDU.
Edition Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR, 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) novořečtina; učebnice; výuka novořečtiny
Keywords in English Modern Greek; textbooks; teaching Modern Greek
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 21/2/2021 17:39.
Abstract
Přednáška představuje původní české učebnice novořečtiny, které byly nebo jsou k dispozici zájemcům o studium novořečtiny. Diskutován je vznik učebnic, jejich obsahová náplň a kvalita ve vztahu k didaktickým metodám výuky novořečtiny.
Abstract (in English)
The lecture presents original Czech textbooks of Modern Greek that were or are available to those interested in studying Modern Greek. The origin of textbooks, their content, and quality in relation to didactic methods of teaching Modern Greek are discussed.
PrintDisplayed: 27/11/2022 07:42