LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývojová psychologie pro dětské lékaře
Authors LANGMEIER, Josef.
Edition Vyd. 2., dopl. Praha, 284 s. 1991.
Publisher Avicenum
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:14.
PrintDisplayed: 27/1/2020 21:01