Informační systém MU
VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Kritické myšlení. Workshop pro učitele českého jazyka a literatury základních škol. In Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kritické myšlení. Workshop pro učitele českého jazyka a literatury základních škol.
Název anglicky Critical Thinking. Workshop for teachers of Czech language and literature at primary schools.
Autoři VEŘMIŘOVSKÝ, Adam.
Vydání Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kritické myšlení, český jazyk, sloh, literatura, didaktika, čtenářská gramotnost
Klíčová slova anglicky critical thinking, Czech language, style, literature, didactics, reading literacy
Změnil Změnil: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D., učo 66500. Změněno: 31. 3. 2020 23:33.
Anotace
Semináře kritického myšlení se zaměřovaly na rozvoj dovedností současných aktivních učitelů českého jazyka předávat tyto schopnosti a dovednosti svým žákům. Učitelé si metody kritického myšlení osvojovali zážitkovou metodou, ze semináře získali konkrétní materiály, které mohou využít v praxi, a byli také seznámeni s možnostmi, jak v tomto směru využít výstupy v RVP.
Anotace anglicky
The critical thinking seminars focused on developing the skills of current active Czech language teachers to pass on these skills and abilities to their pupils. The teachers learned the methods of critical thinking by the experiential method, gained specific materials from the seminar, which they can use in practice, and were also acquainted with the possibilities how to use so called RVP outputs in this respect.
Zobrazeno: 6. 6. 2023 19:09