ČEPLOVÁ, Natálie and Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou (XVII. Students conference with biological, ecological and geological themes). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou
Name (in English) XVII. Students conference with biological, ecological and geological themes
Authors ČEPLOVÁ, Natálie and Kateřina ŠEVČÍKOVÁ.
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Přírodopis, dovednosti, postoje, geologie, ekologie, botanika, zoologie, studentská konference, výzkumné nástroje.
Keywords in English Nature science, skills, attitudes, geology, ecology, botany, zoology, Student Conference, research tools.
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 3/3/2021 14:48.
Abstract
Sborník anotací je koncipován jako přehled řešených projektů bakalantů, diplomantů a doktorandů Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvky byly předneseny na XVII. Studentské konferenci s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou studenty učitelské kombinace oboru přírodopis. Sborník anotací svým obsahem dokládá šíři řešených témat na katedře.
Abstract (in English)
Abstracts XVII. Biology Department Student Conference is designed as an overview of projects undertaken by students doctor’s, master’s and bachelor’s program. Teaching qualification’s students major in nature science reported at the XVII. Student’s Conference of biological, ecological and geological themes. Content of this abstract’s collection illustrates the amount of Biology Department‘s solving tasks.
PrintDisplayed: 24/10/2021 12:09