ČEPLOVÁ, Natálie a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou
Název anglicky XVII. Students conference with biological, ecological and geological themes
Autoři ČEPLOVÁ, Natálie a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ.
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Přírodopis, dovednosti, postoje, geologie, ekologie, botanika, zoologie, studentská konference, výzkumné nástroje.
Klíčová slova anglicky Nature science, skills, attitudes, geology, ecology, botany, zoology, Student Conference, research tools.
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 3. 3. 2021 14:48.
Anotace
Sborník anotací je koncipován jako přehled řešených projektů bakalantů, diplomantů a doktorandů Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvky byly předneseny na XVII. Studentské konferenci s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou studenty učitelské kombinace oboru přírodopis. Sborník anotací svým obsahem dokládá šíři řešených témat na katedře.
Anotace anglicky
Abstracts XVII. Biology Department Student Conference is designed as an overview of projects undertaken by students doctor’s, master’s and bachelor’s program. Teaching qualification’s students major in nature science reported at the XVII. Student’s Conference of biological, ecological and geological themes. Content of this abstract’s collection illustrates the amount of Biology Department‘s solving tasks.
VytisknoutZobrazeno: 17. 9. 2021 19:38