CANAL, Laurent Georges. Exprimer l’amour dans le champ lexical de la drogue. In XIIIe COLLOQUE INTERNATIONAL D’ARGOTOLOGIE « Amour et aimer » Quelles sont les façons de parler de l’amour et d’aimer compte tenu des variations de la langue ? (4-6 novembre 2019, Paris). 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Exprimer l’amour dans le champ lexical de la drogue
Název česky Vyjádření lásky v lexikálním poli drog
Název anglicky Expressing love using items from the lexical field of drugs
Autoři CANAL, Laurent Georges.
Vydání XIIIe COLLOQUE INTERNATIONAL D’ARGOTOLOGIE « Amour et aimer » Quelles sont les façons de parler de l’amour et d’aimer compte tenu des variations de la langue ? (4-6 novembre 2019, Paris), 2019.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky láska ; argot ; drogy ; výpůjčky ; slovníkové heslo ; funkce ; variace ; objektivní norma ; subjektivní norma
Klíčová slova anglicky love ; slang ; drugs ; loanwords ; dictionaries ; functions ; variations ; objective standards ; linguistic imagination
Štítky kontrola_RIV
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Adéla Hladká, učo 428790. Změněno: 19. 1. 2022 15:50.
Anotace
Ce présent travail sur les mots de l’amour dans le champ lexical de la drogue propose une étude dictionnairique des emprunts à l’anglais dits argotiques : addict et accro afin de distinguer leurs diverses acceptions et dictionnairisations, ainsi qu’une recherche contextuelle dans deux corpus contemporains français dont un constitué de paroles de rappeurs regroupant les mots substandard fréquents. Le croisement des résultats de recherche nous permet de révéler des fonctions de contournement de tabou, de reconnaissance et d’appartenance ; des variations diachroniques, diaphasiques, diastratiques, et diatopiques ; de nombreuses problématiques lexicographiques, orthographiques, sémantiques, morphosyntaxiques et linguistiques ; et des décalages importants entre les normes objectives et l’imaginaire linguistique.
Anotace česky
Předložená práce zkoumající slova vyjadřující lásku v lexikálním poli drog představuje slovníkovou studii o argotických výpůjčkách z angličtiny: addict a accro a zabývá se rozlišením jejich různých významů a jejich zařazení do slovníků, jakož i jejich kontextovým výzkumem ve dvou současných francouzských korpusech, z nichž jeden je tvořen texty rapperů obsahující časté současné substandardní výrazy. Křížené výsledky výzkumu nám umožňují odhalit opisnou funkci prostřednictvím tabuizovaných slov, funkci rozpoznávací a funkci sounáležitosti; diachronické, diafázové, diastratické a diatopické variace; mnoho lexikografických, pravopisných, sémantických, morfosyntaktických a lingvistických otázek; a významné rozdíly mezi objektivní a subjektivní normou.
Anotace anglicky
This present work on the words of love in the lexical field of drugs offers a dictionary study of the borrowings from English that are known as argotic: addict and accro in order to distinguish their various acceptations and their treatment in dictionaries, as well as a contextual research in two contemporary French corpora (including one consisting of rap lyrics) regrouping frequent contemporary substandard words. The crossing of search results allows us to reveal taboo-busting, recognition and membership functions; diachronic, diaphasic, diastratic, and diatopic variations; many lexicographic, orthographic, semantic, morphosyntactic and linguistic problematics; and significant discrepancies between objective standards and linguistic imagination.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 19:59