PETR, Jan. Základy slavistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 143 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy slavistiky
Authors PETR, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 143 s. 1984.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:15.
PrintDisplayed: 23/9/2020 13:10