VAŠKO, Michaela. Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 2, s. 97-116. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Název anglicky Concepts on Supporting Family Potential in Times of Difficulty
Autoři VAŠKO, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00115483
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky podpora; pojetí; potenciál; rodina v nesnázích; sociální práce s rodinou; sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Klíčová slova anglicky conception; family in difficulty; potential; social-activation service for families with children; supporting
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 11. 3. 2021 11:46.
Anotace
CÍL: Předkládaný text odpovídá na otázku: „Jaká pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích jsou uvedena v relevantní literatuře?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Humanistické přístupy v sociální práci předpokládají, že lidé mají schopnost růstu a změny a v tomto kontextu disponují také rodiny schopnostmi, dovednostmi a silnými stránkami. Potenciál rodin může být chápán jako nerozvinutá schopnost nebo dovednost, protože možnost vývoje a růstu je biologicky dána všem rodinám v nesnázích a může vést k růstu větší samostatnosti a nezávislosti. Poukazuje na to, co existuje v rodině, ale co není aktivně využíváno. Potenciál může být také příležitostí něco udělat a možností k určitým změnám. METODY: K dosažení cíle výzkumu byla využita kvalitativní výzkumná strategie, induktivní metoda – metoda porozumění. Konkrétně se jedná o hledání a porozumění textům, které se zabývají podporou rodin v nesnázích. Jednotlivé výpovědi příslušných autorů byly rozděleny prostřednictvím dedukce. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že potenciál rodin můžeme podporovat z pohledu pojetí práce v přirozeném prostředí rodiny; z pohledu modelu silných stránek; či pojetím z pohledu různých forem rodinné terapie. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce je možné využít v praxi sociální práce s rodinami, konkrétně v poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Anotace anglicky
OBJECTIVES: This text discusses concepts of supporting the potential of family in times of difficulty as presented in recent literature. THEORETICAL BASE: Humanistic approaches in social work assume that people have the capacity for growth and change; as such families also have the capacity, skills and strengths. The potential of families can be viewed from several perspectives, such as undeveloped (latent) ability or skill, thus the possibility of development and growth is biologically given to all families in distress and may lead to the growth of greater excellence and independence. That points to something which exists in the family, but is not being used. Furthermore, the potential may be the opportunity to do something and can be the probability for some changes. METHODS: The inductive understanding method (qualitative) was used, which means searching and understanding texts that deal with the support of families in difficulty. The authors' texts were sorted deductively. OUTCOMES: The potential of families can be supported from three basic perspectives: working in the natural family environment; the strength model or different forms of family therapy. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: The conclusions of this work can be used in the practice of social work with families.
Návaznosti
MUNI/A/1330/2019, interní kód MUNázev: Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí
Investor: Masarykova univerzita, Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:34