ADAMOVÁ, Hana, Luboš BRIM, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jakub HANÁK and Anna PEKAŘOVÁ. Pozemkové vlastnictví (Land Ownership). Praha: Wolters Kluwer, 2020. 832 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-690-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozemkové vlastnictví
Name (in English) Land Ownership
Authors ADAMOVÁ, Hana (203 Czech Republic), Luboš BRIM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr COUFALÍK (203 Czech Republic), Eva DOBROVOLNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub HANÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Anna PEKAŘOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 832 pp. Právní monografie, 2020.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7598-690-0
Keywords (in Czech) Vlastnictví pozemků; nabývání vlastnictví; užívání pozemků; náhrada škody na pozemcích; restituce pozemkového vlastnictví
Keywords in English Ownership of land; acquisition of ownership; use of land; compensation of damage to land; restitution of land ownership
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 24/3/2021 16:26.
Abstract
Kniha představuje rozsáhlé pojednání o různých aspektech vlastnictví pozemků. Zabývá se definicí základních pojmů (pozemek, parcela, půda), rozborem problematiky součástí pozemku, všemi základními způsoby nabývání vlastnictví pozemků, užívacími vztahy k pozemkům i důsledky užívání pozemků bez právního důvodu, významnými případy veřejnoprávních i soukromoprávních omezení vlastnického práva, nástroji ochrany vlastnického práva (především žalobami na ochranu držby a vlastnictví), oceňováním pozemků, náhradou škody na pozemcích a specifickými případy velkých změn pozemkového vlastnictví v České republice, zejména majetkovými restitucemi.
Abstract (in English)
The book is an extensive treatise on various aspects of land ownership. It present definitions of basic concepts (land lot, land parcel, soil) and analyses the issue of component parts of land, it also deals with all the main ways of acquiring land ownership, titles for use of land and the consequences of using land without legal title, important instances of limitation of right of ownership originating in private as well as public law, instruments of protection of land owner's rights (chiefly possessory remedies and ownership-based remedies), valuation of land, compensation of damage to land and specific cases of great changes in land ownership in the Czech Republic, in particular the property restitutions.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
3129174573.pdf   File version Georgala, P. 24/3/2021

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169
  • a concrete person Mgr. Hana Adamová, Ph.D., učo 135250
  • a concrete person JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., učo 204602
  • a concrete person Mgr. Bc. Luboš Brim, učo 257073
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person JUDr. Petr Coufalík, Ph.D., učo 348540
  • a concrete person Mgr. Anna Pekařová, učo 378848
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 17/4/2021 00:46