SEDLÁČKOVÁ, Jitka and Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2019, vol. 29, No 3, p. 336-358. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students
Name in Czech Zkušenosti neslyšících a těžce sluchově postižených českých univerzitních studentů s učením se cizím jazykům
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Edit H. KONTRA (348 Hungary).
Edition Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s. 2019, 1211-4669.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14750/19:00115551
Organization unit Support Centre for Students with Special Needs
Keywords (in Czech) neslyšící; výuka a učení se cizímu jazyku; motivace; žákovská autonomie; vzdělávání učitelů
Keywords in English deaf; foreign language learning and teaching; motivation; learner autonomy; teacher education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134. Changed: 15. 8. 2020 23:42.
Abstract
This paper presents qualitative research on the experiences and opinions of four Czech native speakers learning English as a second language all of whom are either deaf or severely hard-of-hearing and are currently pursuing or have recently finished university studies in the Czech Republic. Within the framework of an international project, the two male and two female respondents were interviewed individually in order to get an insider’s perspective on the needs, difficulties and preferred teaching and learning strategies of students with hearing loss. The descriptive-interpretative analysis of the data followed the principles of qualitative research and yielded four main themes: learning experience, motivation, teaching modality, and learning strategies and learner autonomy. The results highlight the importance of learning experience gained in primary and secondary education and the need for teachers who provide positive motivation for deaf learners and are fluent users of Czech Sign Language. The findings can enrich the knowledge of language teachers, teacher trainers as well as language policy makers and are transferable to similar contexts
Abstract (in Czech)
Předkládaná studie popisuje kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo získat vhled do zkušeností a názorů čtyř českých neslyšících či těžce sluchově postižených vysokoškolských studentů či absolventů s učením se anglickému jazyku. V rámci mezinárodního projektu byly se dvěma ženami a dvěma muži provedeny rozhovory, které poskytují osobní pohled na potřeby, problémy a preferované výukové a učební strategie studentů se ztrátou sluchu. Na základě deskriptivně-interpretační analýzy dat provedené dle principů kvalitativního výzkumu byla identifikována čtyři hlavní témata: Zkušenosti s učením, Motivace, Jazyková modalita výuky a Učební strategie a autonomie. Výsledky výzkumu ukazují na význam zkušeností s výukou a učením se získaných na základní a střední škole a potřebnost učitelů, kteří důvěřují schopnostem neslyšících studentů a dokáží používat český znakový jazyk. Zjištěn mohou být přínosná pro učitele jazyků a jejich odbornou přípravu stejně jako pro tvůrce vzdělávací politiky a jsou přenositelná pro podobné kontexty.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
13259-26373-1-SM.pdf   File version Sedláčková, J. 12. 1. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1647356/13259-26373-1-SM.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1647356/13259-26373-1-SM.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1647356/13259-26373-1-SM.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1647356/13259-26373-1-SM.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 12. 1. 2021 10:35, Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134
Attributes
 

13259-26373-1-SM.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1647356/13259-26373-1-SM.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1647356/13259-26373-1-SM.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
227,6 KB
Hash md5
641ee2fdf7f9406d764bfffa186521d1
Uploaded/Created
Tue 12. 1. 2021 10:35

13259-26373-1-SM.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1647356/13259-26373-1-SM.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1647356/13259-26373-1-SM.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
58,7 KB
Hash md5
cd71cc712fd3cf1d8f4f981cab9ff974
Uploaded/Created
Tue 12. 1. 2021 10:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 14:40