KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER and Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, vol. 11, No 3, p. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif
Name in Czech Vývoj izotopů olova ve svrchním plášti střední Evropy: nové poznatky z Českého masivu
Authors KRMÍČKOVÁ, Simona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lukáš KRMÍČEK (203 Czech Republic), Rolf Ludwig ROMER (756 Switzerland) and Jaromír ULRYCH (203 Czech Republic).
Edition Geoscience Frontiers, Elsevier, 2020, 1674-9871.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10505 Geology
Country of publisher China
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW ScienceDirect Researchgate
Impact factor Impact factor: 6.853
RIV identification code RIV/00216224:14310/20:00115606
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2019.09.009
UT WoS 000530750200016
Keywords (in Czech) Izotopy olova; Lamprofyry; Vulkanické horniny; Plášťové komponenty; Český masiv; Variská orogeneze
Keywords in English Lead isotopes; Lamprophyres; Volcanic rocks; Mantle components; Bohemian massif; Variscan orogeny
Tags Bohemian massif, lamprophyres, lead isotopes, rivok, volcanic rocks
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 11. 3. 2021 09:52.
Abstract
This study focuses on Pb isotope data and whole-rock geochemistry of intrusive and extrusive volcanic rocks of the Bohemian Massif that sampled the upper mantle. Special attention is paid on whether Late Palaeozoic to Quaternary Central European mantle-derived rocks sampled different mantle sources on a local to regional scale and through time.
Abstract (in Czech)
Tato studie se zabývá Pb izotopovými daty a horninovou geochemií intruzivních i výlevných vulkanických hornin Českého masivu, které vzorkovaly svrchní plášť. Speciální důraz je kladen na to, zda pozdně paleozoické až kvartérní středoevropské horniny odvozené z pláště vzorkují odlišné plášťové zdroje v lokálním až regionálním měřítku a v průběhu času.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Krmickova_et_al._2020.pdf Licence Creative Commons  File version Krmíčková, S. 7. 5. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 7. 5. 2020 15:05, Mgr. Simona Krmíčková

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
  • a concrete person Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696
  • a concrete person doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc., učo 54848
  • a concrete person prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
  • a concrete person Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696
  • a concrete person doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc., učo 54848
  • a concrete person prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
Attributes
 

Krmickova_et_al._2020.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,9 MB
Hash md5
f48ca37c7738652541df5c3565815122
Uploaded/Created
Thu 7. 5. 2020 15:05

Krmickova_et_al._2020.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
108,7 KB
Hash md5
4ee9851169821811fe670a27e17b4ba7
Uploaded/Created
Thu 7. 5. 2020 17:35
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 20:44