HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK and Petra VODOVÁ. The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 215 pp. Palgrave Studies in European Political Sociology. ISBN 978-3-030-41915-8. doi:10.1007/978-3-030-41916-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lubomír KOPEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petra VODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Cham, 215 pp. Palgrave Studies in European Political Sociology, 2020.
Publisher Palgrave Macmillan
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114135
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-3-030-41915-8
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-41916-5
Keywords in English entrepreneurial parties; political entrepreneurs; East-Central Europe; Western Europe; business and politics
Tags rivok, topvydavatel
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 23/3/2021 10:16.
Abstract
Political parties run by entrepreneurs as a means to their own end are a recent phenomenon found in many countries, and their electoral influence has never been greater. This book offers a thorough comparative analysis of such parties in Western and East-Central Europe. The book clearly separates these party enterprises from other, more traditional, political platforms as it contributes to our understanding of the potential of entrepreneurial parties. The authors offer a unique typology based on two characteristics: whether the party receives private financial, media or other investment; and the nature of its membership and territorial structure. Famous examples of entrepreneurial parties, alongside their lesser-known counterparts, serve in this book as valuable material for conceptual innovation and the investigation into why certain entrepreneurial party types succeed or fail.
Abstract (in Czech)
Kniha nabízí důkladnou srovnávací analýzu mnoha podnikatelských stran napříč Evropou, tedy fenoménu, který je v posledních desetiletích na vzestupu. Autoři jasně oddělují tyto "stranické podniky" od jiných tradičnějších politických platforem. Současně využívají novou typologii těchto stran založenou na dvou charakteristikách: zda podnikatelská strana závisí na soukromých finančních, mediálních a dalších zdrojích svého lídra, a zda buduje členskou základnu a územní struktury. Kniha také vysvětluje, proč některé strany politických podnikatelů rychle zkolabovaly, zatímco jiné úspěšně působí.
Links
GA17-02226S, research and development projectName: Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
e-book_podnikatele_Palgrave.pdf   File version Kopeček, L. 15/5/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Petra Vodová, učo 220004
  • a concrete person prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755
  • a concrete person prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., učo 22928
  • a concrete person Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 19/9/2021 10:01