GAZDA, Jiří. Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice (Covert Assertion As a Means of Language Manipulation in Contemporary Russian and Czech Political Journalism). In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020. p. 21-30. ISBN 978-80-88296-09-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice
Name (in English) Covert Assertion As a Means of Language Manipulation in Contemporary Russian and Czech Political Journalism
Authors GAZDA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019, p. 21-30, 10 pp. 2020.
Publisher Jan Sojnek - Galium
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/20:00115650
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-88296-09-6
Keywords (in Czech) presupouzice; skrytá aserce; politická lingvistika; jazyková manipulace; propaganda; ruský jazyk; český jazyk
Keywords in English presupposition; covert assertion; political linguistics; language manipulation; propaganda; Russian language; Czech language
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Changed: 18/3/2021 22:23.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na diskurzivní analýzu titulků a perexů vybraných textů současné ruské a české politické publicistiky, v nichž je aserce (tvrzení) a její záměna za presupozici (předpoklad) využívána jako prostředek jazykové manipulace. Cílem studie je ukázat, že skrytá aserce je spolu s nepřiměřeným používáním expresivního lexika a ironie jedním z rozpoznávacích znaků neautentické publicistiky a propagandy.
Abstract (in English)
The paper is focused on discursive analysis of headlines and journalistic leads of selected texts of contemporary Russian and Czech political journalism, in which assertion and its substitution for presupposition is used as a means of language manipulation. The aim of the study is to show that covert assertion, along with the disproportionate use of expressive lexic and irony, is one of the distinguishing features of non-authentic journalism and propaganda.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Gazda.pdf Licence Creative Commons  File version Gazda, J. 18/5/2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1656316/Gazda.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1656316/Gazda.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1656316/Gazda.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1656316/Gazda.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 18/5/2020 11:38, doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491
Attributes
 

Gazda.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1656316/Gazda.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1656316/Gazda.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
110,7 KB
Hash md5
543d05d7b0036c5e6214d68bf2ec1f1f
Uploaded/Created
Mon 18/5/2020 11:38

Gazda.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1656316/Gazda.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1656316/Gazda.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
32,6 KB
Hash md5
662e328cbf9851cca9614a86ae5fe548
Uploaded/Created
Mon 18/5/2020 11:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/3/2023 05:41