Informační systém MU
GAZDA, Jiří. Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020. s. 21-30. ISBN 978-80-88296-09-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice
Název anglicky Covert Assertion As a Means of Language Manipulation in Contemporary Russian and Czech Political Journalism
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019, od s. 21-30, 10 s. 2020.
Nakladatel Jan Sojnek - Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00115650
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88296-09-6
Klíčová slova česky presupouzice; skrytá aserce; politická lingvistika; jazyková manipulace; propaganda; ruský jazyk; český jazyk
Klíčová slova anglicky presupposition; covert assertion; political linguistics; language manipulation; propaganda; Russian language; Czech language
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Změněno: 18. 3. 2021 22:23.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na diskurzivní analýzu titulků a perexů vybraných textů současné ruské a české politické publicistiky, v nichž je aserce (tvrzení) a její záměna za presupozici (předpoklad) využívána jako prostředek jazykové manipulace. Cílem studie je ukázat, že skrytá aserce je spolu s nepřiměřeným používáním expresivního lexika a ironie jedním z rozpoznávacích znaků neautentické publicistiky a propagandy.
Anotace anglicky
The paper is focused on discursive analysis of headlines and journalistic leads of selected texts of contemporary Russian and Czech political journalism, in which assertion and its substitution for presupposition is used as a means of language manipulation. The aim of the study is to show that covert assertion, along with the disproportionate use of expressive lexic and irony, is one of the distinguishing features of non-authentic journalism and propaganda.
Zobrazeno: 5. 2. 2023 10:51