GAZDA, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. Brno: Vyšlo péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií., 2020. 127 s. ISBN 978-80-88296-09-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019
Název anglicky Contributions to Current Issues of Russian Linguistics (5): Pragmatics - Syntax - Semantics
Autoři GAZDA, Jiří.
Vydání Brno, 127 s. 2020.
Nakladatel Vyšlo péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88296-09-6
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Změněno: 18. 5. 2020 13:04.
Anotace
Sborník obsahuje jedenáct příspěvků přednesených na mezinárodním kolokviu Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, které se konalo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na jaře 2019 na počest nedožitých 90. narozenin předního brněnského rusisty a slavisty prof. PhDr. Stanislava Žaži, CSc.. Tematické zaměření statí českých, slovenských a ruských autorů konvenuje právě těm oblastem, kterými se Stanislav Žaža přednostně zabýval, přičemž především jako hlavním zaměřením syntaktik chápal větnou skladbu jako komplexní vnímání výrazové struktury výpovědi, již je třeba nahlížet jako strukturu specificky spjatou jak se sémantickými, tak i s pragmatickými komponenty jazyka. Většinu příspěvků spojují také osobní vzpomínky na osobnost Stanislava Žaži a ocenění jeho přínosu pro československou a českou rusistiku.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 20:48