KRMÍČKOVÁ, Simona and Lukáš KRMÍČEK. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří (Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre in the České Středohoří Mts.). Zprávy o geologických výzkumech. Praha: Česká geologická služba, 2020, vol. 53, No 1, p. 35-45. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.05.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří
Name (in English) Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre in the České Středohoří Mts.
Authors KRMÍČKOVÁ, Simona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lukáš KRMÍČEK (203 Czech Republic).
Edition Zprávy o geologických výzkumech, Praha, Česká geologická služba, 2020, 0514-8057.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10505 Geology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Researchgate
RIV identification code RIV/00216224:14310/20:00115681
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.3140/zpravy.geol.2020.05
Keywords (in Czech) České středohoří; camptonit; monchiquit; wesselit; petrografie; geochemie; izotopy Sr–Nd
Keywords in English České Středohoří Volcanic Complex; camptonite; monchiquite; wesselite; petrography; geochemistry; Sr–Nd isotopes
Tags Bohemian massif, lamprophyres, Sr-Nd isotopes
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696. Changed: 2/10/2020 15:57.
Abstract
Článek přináší první podrobnou petrografickou a geochemickou charakteristiku (včetně izotopů Sr–Nd) kenozoického alkalického lamprofyru monchiquitového až camptonitového složení, který tvoří žilné těleso vypreparované do podoby morfologicky výrazné skalní zdi se zřetelnou horizontální sloupcovitou odlučností. Žíla leží u obce Suletice v Českém středohoří a díky její morfologické podobnosti s žilným systémem Čertových zdí v Ralské pahorkatině je označována jako Čertova zeď u Suletic, či lokálně jako "Hibschův monchiquit", podle geologa J. E. Hibsche, který žílu poprvé popsal.
Abstract (in English)
This study introduces the first detailed petrographic and geochemical characteristics (including Sr–Nd isotopes) of the Cenozoic alkaline lamprophyre of monchiquite to camptonite composition that forms a dyke body exposed into a striking shape of a rock wall with distinct horizontal columnar jointing. The dyke is located near Suletice in the České Středohoří Volcanic Complex, and due to its morphological similarity to the dyke system of the Devil's Walls in the Ralská Pahorkatina Volcanic Complex, it is called Devil's Wall near Suletice or locally "Hibsch's monchiquite", according to the geologist J. E. Hibsch, who first documented the dyke.
PrintDisplayed: 4/12/2021 23:20