Informační systém MU
NOVÁK, Pavel, Wolfgang WILLNER, Dominik ZUKAL, Jozef KOLLÁR, Jan ROLEČEK, Krzysztof ŚWIERKOSZ, Jörg EWALD, Thomas WOHLGEMUTH, János CSIKY, Viktor ONYSHCHENKO a Milan CHYTRÝ. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia. Praha: Czech Botanical Society, 2020, roč. 92, č. 1, s. 1-34. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2020.001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision
Autoři NOVÁK, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), Wolfgang WILLNER (40 Rakousko), Dominik ZUKAL (203 Česká republika, domácí), Jozef KOLLÁR (703 Slovensko), Jan ROLEČEK (203 Česká republika, domácí), Krzysztof ŚWIERKOSZ (616 Polsko), Jörg EWALD (276 Německo), Thomas WOHLGEMUTH (756 Švýcarsko), János CSIKY (348 Maďarsko), Viktor ONYSHCHENKO (804 Ukrajina) a Milan CHYTRÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Preslia, Praha, Czech Botanical Society, 2020, 0032-7786.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10611 Plant sciences, botany
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 4.167
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00114151
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.23855/preslia.2020.001
UT WoS 000519983500001
Klíčová slova anglicky Carpinetalia betuli; Carpinion betuli; classification expert system; Erythronio-Carpinion; formalized vegetation classification; syntaxonomy; temperate broad-leaved deciduous forests
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 24. 11. 2020 15:03.
Anotace
Oak-hornbeam forests (order Carpinetalia) are a widespread vegetation type in central Europe. As vegetation ecologists focused on them since the pioneering times of vegetation research, many syntaxonomic units are described. However, classification systems used in various central European countries suffer from inconsistencies and overlaps of the concepts of particular associations. Currently there is no consistent syntaxonomic system based on numerical analysis of vegetation plots that would be valid for the whole of central Europe. Therefore, the main goal of this study is to provide a revised syntaxonomic system of oak-hornbeam forests across central Europe, develop formal definitions of the associations and include these definitions in a classification expert system. We recognized 13 associations, 9 from the alliance Carpinion betuli (central European oak-hornbeam forests) and 4 from the alliance Erythronio-Carpinion (Illyrian and northern Italian oak-hornbeam forests). We prepared an expert system that classified 55% of the relevés in a central European oak-hornbeam forest dataset (n = 6212) at the association level. To stabilize the Carpinion betuli association names, we selected nomenclatural type relevés for associations that have not been typified so far. In addition, two association names (Poo chaixii-Carpinetum and Pseudostellario-Carpinetum) were validated. Ordination revealed the main drivers of species diversity in these forests, including a complex gradient of soil moisture, nutrient availability and geographical position (mainly latitude). Among the climate variables, annual temperature amplitude and mean annual temperature were most closely correlated with species composition.
Návaznosti
GA17-15168S, projekt VaVNázev: Expertní systémy nové generace pro klasifikaci vegetace v kontinentálním měřítku
Investor: Grantová agentura ČR, Next generation expert systems for vegetation classification on a continental scale
Zobrazeno: 2. 7. 2022 23:39