VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019, 38 s. ISBN 978-80-210-9592-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)
Název anglicky Simulation techniques – Education of people with visual impairments. Methodical texts for the MUNI 4.0 project
Autoři VRUBEL, Martin.
Vydání Brno, 38 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na knihu
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-9592-2
Klíčová slova česky zrakové postižení; simulační techniky; logopedie; pomůcky pro osoby se zrakovým postižením
Klíčová slova anglicky visual impairment; simulation techniques; speech therapist; aids for the visually impaired
Změnil Změnil: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., učo 214871. Změněno: 1. 3. 2021 14:35.
Anotace
Studijní opora slouží jako průvodce předmětem Simulační techniky oftalmopedické. Text je rozdělen do tří logických, vzájemně provázaných celků. V prvním jsou studenti seznámeni s tématem vlivu funkčního vidění na práci žáka ve třídě. Druhý celek se věnuje problematice prostorové orientace, samostatného pohybu a odstraňování bariér. Třetí část obsahuje praktická cvičení, díky kterým si studenti „na vlastní kůži“ vyzkouší, jak se pracuje žákům se zrakovým postižením ve škole. Cílem textu je, aby studenti získali jednak praktické zkušenosti s prací s žákem se zrakovým postižením, ale též aby se do těchto žáků dokázali lépe vžít a pochopit specifika jejich práce.
Anotace anglicky
This handbook creates support for students of the course Simulation techniques – Education of people with visual impairments. This text is divided into three logical, interconnected parts. In the first part, students are acquainted with the topic of the influence of functional vision on the pupil's work in the classroom. The second part deals with the problems of spatial orientation, independent movement and removing barriers. The third part contains practical exercises in which students will try the specifics of working with pupils with visual impairments at school. The aim of the text is to support positive attitudes towards pupils with visual impairments.
VytisknoutZobrazeno: 21. 7. 2024 06:53