SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou : Třígenerační soužití v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 263 s. Sociologická řada, sv. č. 19. ISBN 978-80-7325-498-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pod jednou střechou : Třígenerační soužití v české společnosti
Název anglicky Under one roof : Three-generation living in the Czech society
Autoři SOURALOVÁ, Adéla (203 Česká republika, garant, domácí) a Michaela ŽÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 263 s. Sociologická řada, sv. č. 19, 2020.
Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00114177
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7325-498-8
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020
Klíčová slova česky vícegenerační soužití; mezigenerační vztahy; péče; rodinné vztahy
Klíčová slova anglicky multigenerational living; intergenerational relations; care; family relations
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D., učo 144154. Změněno: 6. 1. 2021 11:20.
Anotace
Kniha se zaměřuje na třígenerační soužití v české společnosti. Na základě rozhovorů provedených se zástupci tří generací – prarodičů, rodičů a dětí – sleduje mezilidské, mezigenerační a rodinné vztahy v tomto typu uspořádání. Zaměřuje se na příběhy těch, kteří aktuálně „bydlí pod jednou střechou“ s dalšími dvěma (či někdy třemi) generacemi. Tematizuje každodenní způsoby formování vztahů, praktiky péče a příbuzenství, okolnosti vzniku třígeneračního soužití, jeho budoucnost. Výklad začíná u vzpomínek na to, jak třígenerační soužití vzniklo, a pokračuje přes současné zkušenosti se soužitím a výzvami, které toto soužití přináší (otázky vlastnictví, mezigeneračních vztahů, vztahů péče apod.). Vyprávění je završeno očekáváními o pokračování ve vícegeneračním soužití a předvídáním budoucnosti domů. Tato kniha je příspěvkem do sociologických a antropologických studií rodiny, příbuzenství, mezigeneračních vztahů a péče.
Anotace anglicky
The book focuses on three-generation living in Czech society. Based on interviews conducted with representatives of three generations - grandparents, parents and children - he monitors interpersonal, intergenerational and family relationships in this type of arrangement. It focuses on the stories of those who currently "live under one roof" with two (or sometimes three) generations. It deals with everyday ways of forming relationships, practices of care and kinship, the circumstances of the emergence of three-generation living, its future. The explanation begins with memories of how three-generation living arose, and continues through current experiences with living and the challenges that such living brings (issues of ownership, intergenerational relationships, care relationships, etc.). The narrative culminates in expectations about the continuation of multi-generational living and anticipation of the future of houses. This book is a contribution to the sociological and anthropological studies of family, kinship, intergenerational relationships, and care.
Návaznosti
GA18-08273S, projekt VaVNázev: Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech (Akronym: TŘÍGENDO)
Investor: Grantová agentura ČR, Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:33