STOJAROVÁ, Věra. Quo vadis, Kosovo? : Security Challenges for a Small State. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, vol. 20, No 1, p. 5-24. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.01.005-024.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Quo vadis, Kosovo? : Security Challenges for a Small State
Name in Czech Kam kráčíš, Kosovo? : Bezpečnostní výzvy pro malý stát
Authors STOJAROVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2020, 1214-6463.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW článek - open access
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114787
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.20.2020.01.005-024
UT WoS 000561003700002
Keywords (in Czech) Kosovo; Srbsko; západní Balkán; bezpečnost; konflikt
Keywords in English Kosovo; Serbia; Western Balkans; Security; Conflict
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 29. 4. 2021 10:58.
Abstract
The text addresses the political, economic, social, technological, environmental and legal challenges Kosovo faces. The author claims that Kosovo faces many challenges, though without solving the status issue, no other challenges could be addressed. The Kosovo question remains the main conundrum in the Western Balkan region.
Abstract (in Czech)
Text se zabývá sektory bezpečnosti a jejich významem v aktuálním vývoji v Kosovu a možnými faktory ovlivňujícími stále křehkou regionální stabilitu. Autorka tvrdí, že Kosovo čelí mnoha výzvám, jejich řešení však závisí na otázce bilaterálních vztahů Kosova a Srbska. Text vychází z předpokladu, že status Kosova zůstává prozatím i do budoucna nejdůležitější otázkou v oblasti západního Balkánu do doby, než dojde k normalizaci vztahů Kosova a Srbska a jejich evoluci ke standardnímu vztahu dvou suverénních subjektů.
Links
OWMASUN201802, research and development projectName: SIVARBAL- návrh systému indikátorů včasného varování pro možné krizové situace na Balkáně
Investor: Ministry of Defence of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Qua_vadis_Kosovo.pdf   File version Farkašová, B. 16. 6. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 16. 6. 2020 13:04, Mgr. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D., učo 82653
  • a concrete person Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

Qua_vadis_Kosovo.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
651,2 KB
Hash md5
da972b00a750140f6e457516d6d50237
Uploaded/Created
Tue 16. 6. 2020 13:04

Qua_vadis_Kosovo.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1662640/Qua_vadis_Kosovo.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
59,7 KB
Hash md5
825b9062e874e5cfa833cee0dfc19b19
Uploaded/Created
Tue 16. 6. 2020 13:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 9. 2022 13:39