Informační systém MU
BRANDNER, Aleš. Plesnik, L.: Typologická charaktristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny. Ostrava: Ostravská univerzityv 2019.218 s.)ú. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 2, s. 61-64. ISSN 1211-7676.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Plesnik, L.: Typologická charaktristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny. Ostrava: Ostravská univerzityv 2019.218 s.)ú
Název anglicky Plesnik, L.: Typological characteristics of so-called analytical adjectives (on Russian, Czech and Polish exemplary material. Ostrava: Ostravská univerzita 2019. - 218 s.
Autoři BRANDNER, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Recenze
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky analytická adjektiva; dokladový materiál; ruština; čeština; polština; sémantická analýza; strukturální analýza; etymologická analýza
Klíčová slova anglicky analytical adejctives; exemplary material; Russian Language; Czech language; Polish language; analytical adjectives of narow concept; semantic analysis; structural analysis; etymological analysis
Štítky RIV - zkontrolováno
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc., učo 1995. Změněno: 9. 7. 2021 11:24.
Anotace
Monografgie je věnována problematice morfologicky nezformovaných výrazů, které plní ve vztahu k řídící lexikální jednotce determinační, resp. atributivní funkci. Na dokladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny byly provedeny souhrnné morfologicko-lexikální analýzy, na které navazovaly dílčí analýzy: sémantická, strukturní a etymologická.
Anotace anglicky
The monograph focuses on the issuses of morphologicaly unformed lexikal units having determinative or attributive function in relation to the head sentence element. determinative or attributive function in relation to the head sentence element.
Zobrazeno: 16. 10. 2021 14:04