BRANDNER, Aleš. Plesnik, L.: Typologická charaktristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny. Ostrava: Ostravská univerzityv 2019.218 s.)ú (Plesnik, L.: Typological characteristics of so-called analytical adjectives (on Russian, Czech and Polish exemplary material. Ostrava: Ostravská univerzita 2019. - 218 s.). Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 30, No 2, p. 61-64. ISSN 1211-7676.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Plesnik, L.: Typologická charaktristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny. Ostrava: Ostravská univerzityv 2019.218 s.)ú
Name (in English) Plesnik, L.: Typological characteristics of so-called analytical adjectives (on Russian, Czech and Polish exemplary material. Ostrava: Ostravská univerzita 2019. - 218 s.
Authors BRANDNER, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Review
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) analytická adjektiva; dokladový materiál; ruština; čeština; polština; sémantická analýza; strukturální analýza; etymologická analýza
Keywords in English analytical adejctives; exemplary material; Russian Language; Czech language; Polish language; analytical adjectives of narow concept; semantic analysis; structural analysis; etymological analysis
Tags RIV - zkontrolováno
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc., učo 1995. Changed: 9. 7. 2021 11:24.
Abstract
Monografgie je věnována problematice morfologicky nezformovaných výrazů, které plní ve vztahu k řídící lexikální jednotce determinační, resp. atributivní funkci. Na dokladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny byly provedeny souhrnné morfologicko-lexikální analýzy, na které navazovaly dílčí analýzy: sémantická, strukturní a etymologická.
Abstract (in English)
The monograph focuses on the issuses of morphologicaly unformed lexikal units having determinative or attributive function in relation to the head sentence element. determinative or attributive function in relation to the head sentence element.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PLESNIK.docx   File version Brandner, A. 18. 6. 2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc., učo 1995
  • a concrete person Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 9. 2021 04:11