Bartoš, M,, Forejtníková, H., Bartošová, L. Biotechnologie pro farmaceuty (Návody k praktickým cvičením). VFU Brno, 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biotechnologie pro farmaceuty (Návody k praktickým cvičením)
Authors Bartoš, M,, Forejtníková, H., Bartošová, L.
Edition VFU Brno, 2006.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/6/2020 12:38.
PrintDisplayed: 14/6/2024 10:45