Informační systém MU
Otová B.,Mihalová R. Základy biologie a genetiky člověka. Praha, 2014. ISBN 978-80-246-2109-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy biologie a genetiky člověka
Authors Otová B.,Mihalová R.
Edition Praha, 2014.
Other information
ISBN 978-80-246-2109-8
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/6/2020 12:38.
Displayed: 29/11/2021 04:36