HOLEŠINSKÁ, Andrea. Jak mohly turistické proudy ovlivnit šíření koronaviru a co čeká cestovní ruch. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 1-3. doi:10.13140/RG.2.2.24869.32480.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak mohly turistické proudy ovlivnit šíření koronaviru a co čeká cestovní ruch
Název česky Jak mohly turistické proudy ovlivnit šíření koronaviru a co čeká cestovní ruch
Název anglicky How tourist flows may have affected the spread of coronavirus and what awaits tourism
Autoři HOLEŠINSKÁ, Andrea.
Vydání Brno, od s. 1-3, 3 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24869.32480
Klíčová slova česky cestovní ruch; mezinárodní turistické porudy; koronavirus; ekonomické dopady
Klíčová slova anglicky tourism; international tourist flows; coronavirus; economic impacts
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Změněno: 1. 7. 2020 12:07.
Anotace
Zpráva předkládá odpovědi na tyto otázky: Jaká je vazba mezi šířením koronaviru a mezinárodními turistickými proudy? Co způsobuje uzavření hranic z pohledu mezinárodního cestovního ruchu? A jaké ekonomické dopady na vývoj cestovního ruchu lze díky pandemii koronaviru očekávat?
Anotace anglicky
The report provides answers to the following questions: What is the link between the spread of coronavirus and international tourist flows? What causes the closure of borders from the point of view of international tourism? And what economic impacts on tourism development can be expected due to the coronavirus pandemic?
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 07:55