MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení práva autorského: §38 - 38d (Exceptions and Limitations to Copyright: §38 - 38d). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1st ed. Praha: Leges, 2020. p. 358-381. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výjimky a omezení práva autorského: §38 - 38d
Name (in English) Exceptions and Limitations to Copyright: §38 - 38d
Authors MYŠKA, Matěj (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou, p. 358-381, 24 pp. Komentátor, 2020.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Web nakladatele
RIV identification code RIV/00216224:14220/20:00115933
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-391-9
Keywords in English copyright; exceptions; limitations
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Changed: 31. 1. 2021 19:07.
Abstract
Kapitola interpretuje paragrafy 38 - 38d autorského zákona, tj. užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením; licenci pro dočasné rozmnoženiny, licenci pro fotografickou podobiznu; nepodstatné vedlejší užití díla; licenci k dílům užitého umění a dílům architektonickým.
Abstract (in English)
The chapter provides for interpretation of secs. 38 - 38d of the Copyright Act, i.e. the use of an original or a copy of a work of art, a photograph or a work expressed in a manner similar to a photograph by exhibiting it; license for temporary copies, license for photographic portrait; insignificant secondary use of the work; license for works of applied art and architectural works.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20210616155048076.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 17. 6. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669612/20210616155048076.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1669612/20210616155048076.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1669612/20210616155048076.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1669612/20210616155048076.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 09:08, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
Attributes
 

20210616155048076.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669612/20210616155048076.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669612/20210616155048076.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,2 MB
Hash md5
a3a44fc36b5175148b9e8211ddf0fc7d
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 09:08

20210616155048076_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669612/20210616155048076_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669612/20210616155048076_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
dee6fea52141f84eeac7fb3c35860776
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 10:08

20210616155048076.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669612/20210616155048076.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669612/20210616155048076.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,2 KB
Hash md5
84612db821fa861cae92577cdf20a64b
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 10:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 08:15