MYŠKA, Matěj and Jan ZIBNER. Výjimky a omezení práva autorského: § 38e - 38f (Exceptions and Limitations to Copyright: § 38e - 38f). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1st ed. Praha: Leges, 2020. p. 382-389. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výjimky a omezení práva autorského: § 38e - 38f
Name (in English) Exceptions and Limitations to Copyright: § 38e - 38f
Authors MYŠKA, Matěj (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan ZIBNER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou, p. 382-389, 8 pp. Komentátor, 2020.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Web nakladatele
RIV identification code RIV/00216224:14220/20:00115936
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-391-9
Keywords in English copyright; exceptions; limitations
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Changed: 31. 1. 2021 19:04.
Abstract
Kapitola interpretuje paragrafy 38e - 38f autorského zákona, tj. licenci pro sociální zařízení a licenci pro společné domovní antény a
Abstract (in English)
The chapter provides for interpretation of secs. 38e - 38f of the Copyright Act, i.e. the license for social facilities and license for joint building antennas.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20210616155048076.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 17. 6. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669679/20210616155048076.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1669679/20210616155048076.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1669679/20210616155048076.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1669679/20210616155048076.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 09:07, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
  • a concrete person JUDr. Jan Zibner, Ph.D., učo 407708
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
  • a concrete person JUDr. Jan Zibner, Ph.D., učo 407708
Attributes
 

20210616155048076.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669679/20210616155048076.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669679/20210616155048076.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,2 MB
Hash md5
a3a44fc36b5175148b9e8211ddf0fc7d
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 09:07

20210616155048076_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669679/20210616155048076_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669679/20210616155048076_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
fa2a067a45e68179157e1cbf3564c8fd
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 10:08

20210616155048076.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669679/20210616155048076.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669679/20210616155048076.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,2 KB
Hash md5
e024d4645b99cd066997b3197f34990d
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 10:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 20:14