MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení práva autorského: § 38g-39 (Excpetions and Limitations to Copyright: § 38-39). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1st ed. Praha: Leges, 2020. p. 390-401. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výjimky a omezení práva autorského: § 38g-39
Name (in English) Excpetions and Limitations to Copyright: § 38-39
Authors MYŠKA, Matěj (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou, p. 390-401, 12 pp. Komentátor, 2020.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Web nakladatele
RIV identification code RIV/00216224:14220/20:00115937
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-391-9
Keywords in English copyright; exceptions; limitations
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Changed: 31. 1. 2021 19:45.
Abstract
Kapitola interpretuje paragrafy 38g a 39 autorského zákona, tj. licenci pro karikaturu a parodii a licenci pro osoby se zdravotním postižením.
Abstract (in English)
The chapters provide for interpretation of secs. 38g and 39 of the Copyright act, i.e. Licence for Caricature and Parody and Licence for Disabled Persons.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20210616155048076.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 17. 6. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669680/20210616155048076.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1669680/20210616155048076.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1669680/20210616155048076.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1669680/20210616155048076.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 09:08, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
Attributes
 

20210616155048076.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669680/20210616155048076.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669680/20210616155048076.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,2 MB
Hash md5
a3a44fc36b5175148b9e8211ddf0fc7d
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 09:08

20210616155048076_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669680/20210616155048076_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669680/20210616155048076_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
f049f15e32e35b20133b21ef39114d9c
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 10:08

20210616155048076.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1669680/20210616155048076.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1669680/20210616155048076.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,2 KB
Hash md5
70faa0da8669cafdf140d7d23f15b4ec
Uploaded/Created
Thu 17. 6. 2021 10:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 19:17