GACHALLOVÁ, Natália a Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin
Název česky Verba movent, exempla trahunt: kontextové učení v kurzech lékařské latiny
Autoři GACHALLOVÁ, Natália a Marie OKÁČOVÁ.
Vydání Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners, 2020.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky kontextové učení; lingua franca; jazyk pro specifické účely; lékařská latina
Klíčová slova anglicky context-based learning; lingua franca; language for specific purposes; medical Latin
Štítky context-based learning
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 28. 4. 2021 15:24.
Anotace
The paper examines the importance of context-based learning in courses of medical Latin for multilingual study groups. It shows that, once implemented, this approach significantly increases learners’ understanding and motivation to study. The employment of real-life clinical cases (including, for example, authentic x-rays, patients’ anamneses, and other illustrative materials) quite naturally makes the learning process more efficient and engaging.
Anotace česky
Příspěvek se věnuje významu kontextového učení pro výuku lékařské latiny, zejm. v mnohojazyčných skupinách studentů, a ukazuje, že tento přístup výrazně zvyšuje jejich pochopení a motivaci ke studiu. Využití reálných klinických případů (včetně autentických rentgenových snímků, lékařských anamnéz a dalších ilustrativních materiálů) činí výukový proces efektivnějším a zajímavějším.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 11:51