GACHALLOVÁ, Natália and Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin
Name in Czech Verba movent, exempla trahunt: kontextové učení v kurzech lékařské latiny
Authors GACHALLOVÁ, Natália and Marie OKÁČOVÁ.
Edition Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners, 2020.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) kontextové učení; lingua franca; jazyk pro specifické účely; lékařská latina
Keywords in English context-based learning; lingua franca; language for specific purposes; medical Latin
Tags context-based learning
Tags International impact
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 28/4/2021 15:24.
Abstract
The paper examines the importance of context-based learning in courses of medical Latin for multilingual study groups. It shows that, once implemented, this approach significantly increases learners’ understanding and motivation to study. The employment of real-life clinical cases (including, for example, authentic x-rays, patients’ anamneses, and other illustrative materials) quite naturally makes the learning process more efficient and engaging.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se věnuje významu kontextového učení pro výuku lékařské latiny, zejm. v mnohojazyčných skupinách studentů, a ukazuje, že tento přístup výrazně zvyšuje jejich pochopení a motivaci ke studiu. Využití reálných klinických případů (včetně autentických rentgenových snímků, lékařských anamnéz a dalších ilustrativních materiálů) činí výukový proces efektivnějším a zajímavějším.
PrintDisplayed: 29/11/2021 06:43