SOURALOVÁ, Adéla and Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti (Under one roof: Three-generation living in Czech Society). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2020. 263 pp. ISBN 978-80-210-9588-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti
Name (in English) Under one roof: Three-generation living in Czech Society
Authors SOURALOVÁ, Adéla and Michaela ŽÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 263 pp. 2020.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW CDK
ISBN 978-80-210-9588-5
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020
Tags Munipress
Bibliography 113 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 30/9/2020 14:39.
Abstract
Kniha pojednává o třígeneračním soužití v české společnosti. Na základě více než stovky rozhovorů provedených se zástupci tří generací – prarodiči, rodiči a dětmi – sleduje mezilidské, mezigenerační a rodinné vztahy v tomto typu uspořádání. Zaměřuje se na příběhy těch, kteří aktuálně „bydlí pod jednou střechou“ s dalšími dvěma generacemi. Tematizuje okolnosti vzniku třígeneračního soužití i jeho perspektivy, každodenní způsoby formování vztahů, praktik péče a příbuzenství. Dotýká se přitom takových témat, jako je vlastnictví, soukromí, tolerance či očekávání a jejich naplňování ve vztahu k ostatním generacím. Kniha je příspěvkem do sociologických a antropologických studií rodiny, mezigeneračních vztahů a péče.
PrintDisplayed: 19/1/2022 15:20