ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Ondřej ZVĚŘINA, Jana CHALOUPKOVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ and Anna KŘIVSKÁ. Vyšetření pitné vody (Examination of drinking water). Brno: Masarykova univerzita, 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyšetření pitné vody
Name (in English) Examination of drinking water
Authors ŠIMŮNEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Danuše LEFNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej ZVĚŘINA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana CHALOUPKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika CHUCHMOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Anna KŘIVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 10606 Microbiology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/19:00116485
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) vyšetření pitné vody
Keywords in English examination of drinking water
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 24/9/2020 07:56.
Abstract
Vyšetření pitné vody je výukový animovaný film, který studenti použijí při studiu předmětů Mikrobiologie I a Mikrobiologie II, ale bude užit i nad rámec předmětu (vč. studentů lékařství). Materiál se skládá z kombinace kreslených animací a rozpohybovaných dokumentárních fotografií s titulky a manuálem pro vyučujícího.
Abstract (in English)
The examination of drinking water is an educational animated film, which students will use when studying the subjects Microbiology I and Microbiology II, but it will also be used beyond the scope of the subject (incl. Medical students). The material consists of a combination of cartoon animations and moving documentary photographs with captions and a manual for the teacher.
Links
MUNI/FR/1587/2018, interní kód MUName: Nový studijní materiál "Vyšetření pitné vody - animovaný film" (Acronym: animace voda)
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 27/5/2022 22:59