MLÝNKOVÁ, Jana a Lukáš HADAMČÍK. Nájem v kontextu pandemie covidu-19. In Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. 1-13. ISBN 978-80-7400-808-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nájem v kontextu pandemie covidu-19
Název anglicky Rent in the context of the covid-19 pandemic
Autoři MLÝNKOVÁ, Jana a Lukáš HADAMČÍK.
Vydání 1. vyd. Praha, Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi. od s. 1-13, 13 s. 2020.
Nakladatel C.H.Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-808-5
Klíčová slova česky covid-19; nájemní smlouva; nájemce; pronajímatel
Klíčová slova anglicky covid-19; tenancy agreement; tenant; landlord
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 3. 2022 17:06.
Anotace
Nejeden právník si láme hlavu nad otázkami, které souvisí s opatřeními proti šíření covidu-19. Odborníci na nájemní, pracovní a spotřebitelské právo přiložili ruku k dílu, aby přinesli odpovědi na nejčastější z nich. Věděli jste, co dělat, když se nájemce snaží využít situace, aby nemusel platit nájemné? Jaká práva a povinnosti se pojí s výkonem práce na home office a je možné nařídit zaměstnanci nošení roušek na pracovišti? Co je to lex voucher a může stanovit zákazníkům povinnost přijmout za zrušený zájezd poukaz místo peněz? Nejenom na tyto otázky reaguje srozumitelným a jednoduchým způsobem publikace Covid-19 v soukromém právu.
Anotace anglicky
More than one lawyer is wondering about issues related to measures against the spread of covid-19. Experts in rental law, labor law and consumer law have put their hand to work to answer the most common ones. Did you know what to do when a tenant tries to take advantage of a situation so that he does not have to pay rent? What rights and obligations are associated with the performance of work in the home office and is it possible to order employees to wear masks in the workplace? What is a lex voucher and can it oblige customers to accept a voucher instead of money for a canceled trip? Covid-19 publication answers more than these questions in a comprehensible and simple way in private law.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2022 06:20