PIHERA, Vlastimil and Kateřina RONOVSKÁ. K některým mýtům a omylům o svěřenských fondech (To some myths and mistakes about (czech) trust funds). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, vol. 2020, 7-8, p. 44-47. ISSN 1210-6348.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K některým mýtům a omylům o svěřenských fondech
Name (in English) To some myths and mistakes about (czech) trust funds
Authors PIHERA, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor) and Kateřina RONOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora, 2020, 1210-6348.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/20:00116755
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Svěřenský fond; správa cizího majetku; právnická osoba; nepominutelný dědic
Keywords in English Trust fund; recodification; administration of property of others; legal person; forced heir
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 10. 2020 09:34.
Abstract
Článek se věnuje kritické analýze článků o svěřenských fondech, které byly publikovány v poslední době v českých odborných časopisech.
Abstract (in English)
The article deals with a critical analysis of articles on trust funds, which have recently been published in Czech professional journals.
Links
MUNI/A/1170/2019, interní kód MUName: Principy a metodika pro vytvoření českého Kodexu správy a řízení nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 07:55