Informační systém MU
KYLOUŠEK, Petr. Une mémoire a toutes les sauces : Rien et autres souvenirs d’Anne Élaine Cliche. Svět literatury. Praha: Univerzita Karlova, 2020, neuveden, zvláštní číslo, s. 177-186. ISSN 0862-8440. doi:10.14712/23366729.2020.3.15.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Une mémoire a toutes les sauces : Rien et autres souvenirs d’Anne Élaine Cliche
Název česky Paměť na všechny způsoby: Rien et autres souvenirs d’Anne Élaine Cliche
Název anglicky Memory in All Its Dressings: Rien et autres scouvenirs by Anne Élaine Cliche
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Svět literatury, Praha, Univerzita Karlova, 2020, 0862-8440.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00114411
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23366729.2020.3.15
Klíčová slova anglicky Quebec literature; filiation narratives; migrant literature imaginery; Éric Dupont; Nicolas Dickner
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040. Změněno: 11. 3. 2021 21:01.
Anotace
A partir de quoi fabrique-t-on la/une mémoire. Comment une mémoire se constitue-t-elle ? Se conserve-t-elle, se perpétue-t-elle ? Si oui, de quelle maniere ? Peut-elle etre altérée ? Quel est le role de la parole et la relation entre la mémoire et l’écriture ? Le roman d’Anne Élaine Cliche, romanciere et universitaire québécoise, conjugue ces questions a plusieurs niveaux qui se renvoient les réponses en jeu de miroirs. Le roman, publié en 1998, se déploie entre Montréal, New York et Jérusalem et si le noyau de l’histoire est formé par l’époque contemporaine, le rappel des Relations des jésuites renvoie les lecteurs a l’épopée missionnaire du XVIIe siecle. L’analyse du roman insiste sur ses aspects phénoménologiques et philosophiques, a la maniere de Kundera. Alors que la premiere partie du roman met l'accent sur la constitution et la préservation de la mémoire a travers le corps, la voix et la transposition dans le langage, dans la seconde partie, l'interrogation de la mémoire concerne sa véracité et l'interaction entre la mémoire constituée dans le récit et la réalité, entre un acte individuel et une mémoire collective.
Anotace česky
Z čeho a jak se vytváří paměť. Jak se uchovává a udržuje? Může se proměňovat? Jaká je role řeči a vztah mezi pamětí a psaním? Román Anne Élaine Cliche, quebecké prozaičky a literární teroretičky, kombinuje tyto otázky na několika úrovních a konfrontuje jednotlivé možné odpovědi. Román, publikovaný v roce 1998, se odehrává mezi Montrealem, New Yorkem a Jeruzalémem, a zatímco jádro příběhu tvoří současná doba, připomíkan jezuitských Relations vrací čtenáře zpět k misijnímu eposu 17. století. Analýza románu klade důraz na jeho fenomenologické a filozofické aspekty, podobné jako ty, s nimiž se setkáváme u Kundery. Zatímco první část románu zdůrazňuje vytváření a uchování paměti tělem, hlasem a transpozicí paměti do jazyka, v druhé části se klade otázka zpochybňování paměti, zkoumá se její věrohodnost a interakce mezi pamětí vytvořenou v příběhu a realitou, mezi individuálním aktem a kolektivní pamětí.
Anotace anglicky
What is the source of memory? How is a memory constituted? Could memory conserve itself and be perpetuated? If yes, how? What is the role of language and the relationship between memory and writing? Anne Élaine Cliche’s novel, published in 1998, unfolds between Montreal, New York and Jerusalem and even if the core of the story is situated in contemporary times, the recall of the Jesuit Relations refers to missionary adventures of the seventeenth century. The analysis of the novel insists on its phenomenological and philosophical aspects, in Kundera’s manner. While the first part of the novel places emphasis on the constitution and the preservation of memory through body, voice and transposition into language, in the second part, the questioning of memory concerns its truthfulness and the interaction between memory constituted in narrative and reality, between an individual act and a collective memory.
Návaznosti
GA20-14919S, projekt VaVNázev: Centrum a periferie: proměny postkoloniální situace v románských literaturách Ameriky, Afriky a Evropy (Akronym: Centrum a periferie)
Investor: Grantová agentura ČR, Centrum a periferie: proměny postkoloniální situace v románských literaturách Ameriky, Afriky a Evropy
Zobrazeno: 7. 2. 2023 12:41