NAVRÁTIL, Jiří a Alena KLUKNAVSKÁ. Civil Society Trajectories in CEE : Post-Communist ‘Weakness’ or Differences in Difficult Times? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 28, č. 2, s. 101-118. ISSN 1211-3247.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Civil Society Trajectories in CEE : Post-Communist ‘Weakness’ or Differences in Difficult Times?
Název česky Trajektorie občanské společnosti ve střední a východní Evropě : Postkomunistická „slabost“ nebo odlišnosti v těžkých časech?
Autoři NAVRÁTIL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Alena KLUKNAVSKÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita, 2020, 1211-3247.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00114450
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000549348100001
Klíčová slova česky občanská společnost; Střední a východní Evropa; postkomunismus; anti-elitismus; uprchlická krize; pandemie
Klíčová slova anglicky civil society; Central and Eastern Europe; post-communism; anti-establishment; refugee crisis; pandemic
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 24. 10. 2022 14:52.
Anotace
The article links previous debates on the qualities of civil society in CEE countries and its contemporary challenges with the aim to demonstrate the debate’s inner differentiation but also its persevering incapacity to identify and articulate current political risks. The article critically reflects on discussions over the presumed weakness of civil society and connects them to the major contemporary challenges for post-socialist civil society in the last decade – profound political transformations driven by authoritarian elites, the 2015 European refugee crisis, and the current coronavirus pandemic. Examining the trajectories and characteristics of CEE civil societies in relation to these developments, we claim that instead of a single, homogenous CEE civil society shaped by a shared communist past, civil societies in the region are largely determined by different national political contexts. One of the few common characteristics which makes them different from their old democratic counterparts is their depoliticization, mostly in terms of their selective approach to political issues and risks.
Anotace česky
Tato studie propojuje předchozí debaty o kvalitách občanské společnosti v zemích střední a východní Evropy a jejích současných výzvách s cílem demonstrovat vnitřní diferenciaci debaty, ale také její přetrvávající neschopnost identifikovat a formulovat aktuální politická rizika. Článek kriticky reflektuje diskuse o předpokládané slabosti občanské společnosti a spojuje je s hlavními současnými výzvami postsocialistické občanské společnosti v posledním desetiletí - hlubokými politickými transformacemi poháněnými autoritářskými elitami, evropskou uprchlickou krizí v roce 2015 a současným koronavirovou pandemií. Zkoumáme trajektorie a charakteristiky občanských společností ve střední a východní Evropě ve vztahu k tomuto vývoji a tvrdíme, že namísto jediné homogenní občanské společnosti ve střední a východní Evropě formované společnou komunistickou minulostí jsou občanské společnosti v regionu do značné míry určovány různými národními politickými kontexty. Jednou z mála společných charakteristik, kterými se liší od svých starých demokratických protějšků, je jejich depolitizace, především z hlediska jejich selektivního přístupu k politickým otázkám a rizikům.
Návaznosti
GJ19-14575Y, projekt VaVNázev: Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře
MUNI/A/1359/2019, interní kód MUNázev: Role individuálních a kolektivních aktérů v procesu sociální změny (Akronym: RIKA)
Investor: Masarykova univerzita, Role individuálních a kolektivních aktérů v procesu sociální změny, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 02:46