HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Marie HLADKÁ and Markéta NOVOTNÁ. Samosprávy 2020 (5. ročník) (Self-governments 2020). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Samosprávy 2020 (5. ročník)
Name (in English) Self-governments 2020
Authors HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Marie HLADKÁ and Markéta NOVOTNÁ.
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) municipality; pošta; školství; finance; smart; sociální služby
Keywords in English municipalities; agriculture; post; education; finance; smart; social services
Changed by Changed by: Ing. Filip Hrůza, Ph.D., učo 99925. Changed: 23. 11. 2020 18:04.
Abstract
Dne 23.1.2020 se uskutečnil na Ekonomicko-správní fakultě MU již 5. ročník konference Samosprávy 2020 určené pro zástupce veřejné správy i výzkumného prostředí, v rámci které se prezentují pravidelně dobré praxe a příklady projektů a aktivit zástupců samospráv i ostatních orgánů a vedle toho také vybrané relevantní dílčí výzkumy zástupců akademického prostředí. Konference tak pravidelně slouží jako vhodný prostor pro transfer aktuálních poznatků a informací z výzkumných projektů a aktivit směrem k praxi veřejné správy a naopak. Letos se konference zúčastnilo okolo 180 účastníků z řad zástupců veřejné správy a akademického prostředí. Hlavními tématy konference byly pošta, školství, finance, smart cities a sociální služby.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 19:32