WĄGIEL, Marcin. Nowe metody w slawistyce językoznawczej (New methods in Slavic linguistics). In Pozvaná přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci doktorandského semináře na Katedře slavistiky, 22. 09. 2020, Olomouc. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nowe metody w slawistyce językoznawczej
Name (in English) New methods in Slavic linguistics
Authors WĄGIEL, Marcin (616 Poland, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pozvaná přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci doktorandského semináře na Katedře slavistiky, 22. 09. 2020, Olomouc, 2020.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/20:00114503
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English linguistic methodology; corpus studies; parallel corpora; experimental linguistics; psycholinguistics
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marcin Wągiel, Ph.D., učo 362974. Changed: 24. 11. 2020 11:48.
Abstract
W niniejszym wystąpieniu omówię nowe metody w językoznawstwie slawistycznym. Skupię się na możliwościach wykorzystania korpusów, w tym korpusów równoległych, w badaniach lingwistycznych oraz na projektowaniu experymentów psycholingwistycznych.
Abstract (in English)
In this talk, I discuss new methods in Slavic linguistics. I focus on ways in which language corpora including parallel corpora can be used in linguistic research as well as on designing psycholinguistic experiments.
Links
GA20-16107S, research and development projectName: Struktury část-celek napříč jazyky
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 22:36