VYBÍRAL, Zbyněk. Literární psychologie (Literature in Psychology). Praha: Nová beseda, 2020. 191 pp. ISBN 978-80-88383-19-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Literární psychologie
Name (in English) Literature in Psychology
Authors VYBÍRAL, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 191 pp. 2020.
Publisher Nová beseda
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00117124
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-88383-19-2
Keywords (in Czech) spisovatel; literatura; psychoanalýza; dialog; postava; interpretace
Keywords in English writer; literature; psychoanalysis; figure; dialogue
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 19. 3. 2021 09:04.
Abstract
Podtitul této knihy mohl znít jinak, např.: „Co psychologického najdete v beletrii, a nenajdete v odborné literatuře“. Tak jako se pěstuje psychologie odborná a psychologie vědecká, jako existuje psychologie populárně naučná, existuje také psychologie literární. Obejde se povětšinou bez termínů, jejichž význam je nutno dohledávat v psychologických slovnících a jejichž „genealogii“ nám objasní psychologická encyklopedie. Obejde se bez toho, že musíme artificiální termíny psychologů překládat do řeči, jíž rozumíme. Nic z toho dělat nemusíme. Můžeme jen číst – a studujeme psychologii. Takovou, která je srozumitelná i pro laiky; naopak, je laikům určena. V literární psychologii nenajdete slova jako self, libido nebo attachment, nenajdete zde popisné termíny jako sociální role, status nebo skupinová pozice. A přesto i literární psychologie přináší nám všem poznání lidí, jejich emocí a chování, poznání vztahů mezi lidmi či života ve skupinách.
Abstract (in English)
The book offers what psychological we can find in literature, in novels and poetry. In addition to professional psychology, where we care for psychology as science, we have the psychology in literature, as well. It does not need terms from psychological dictionaries, terms like self, libido, or attachment, very artificial terms that we must translate to be understood. We can only read and study psychology. Psychology that is comprehensive for laymen. Psychology in literature does not need words like social role, status, or group position. Nevertheless, it brings very unique knowledge deepening our understanding of emotions and behaviour, relationships, or life in groups.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:38