KOSTOLANSKÁ, Eva, Tomáš ŘIHÁČEK, Jolana STEHLÍKOVÁ a Hynek CÍGLER. Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale : Confirmatory factor analysis and measurement invariance. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 5, s. 521-534. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale : Confirmatory factor analysis and measurement invariance
Název česky Česká adaptace dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale : Konfirmační faktorová analýza a invariance měření
Autoři KOSTOLANSKÁ, Eva (203 Česká republika, domácí), Tomáš ŘIHÁČEK (203 Česká republika, domácí), Jolana STEHLÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Hynek CÍGLER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR, 2020, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.478 v roce 2019
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000609001600003
Klíčová slova česky multidimenzionální zdravotní locus of control; faktorová struktura; invariance měření
Klíčová slova anglicky multidimensional health locus of control; factor structure; measurement invariance
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 3. 3. 2021 09:14.
Anotace
Aim. Measuring patients’ health-related beliefs is of high importance in health care. The aim of the study was to test the factor structure of the Czech version of the Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS) Form B and its measurement invariance. Method. N = 549 adults answered the MHLCS in an online survey. A confirmatory factor analysis was conducted to test three competing models based on previous studies and to assess measurement invariance of the MHLCS across gender, age, and time (six months). Results. None of the hypothesized models fit the data; therefore, a modified three-factor model was proposed that demonstrated an acceptable fit and was strictly invariant with respect to gen-der, age, and time. A small age effect was found on the Powerful Others and Chance factors. Conclusion. The Czech MHLCS can be considered a valid and reliable measure, except for the Chance factor, which had low reliability.
Anotace česky
Cíl. Měření přesvědčení, která se vztahují ke zdraví, má u pacientů ve zdravotnictví velký význam. Cílem studie bylo ověřit faktorovou strukturu české verze dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS, verze B) a její invarianci. Metoda. N = 549 dospělých respondentů vyplnilo MHLCS v online průzkumu. Pomocí konfirmační faktorové analýzy byly ověřovány tři modely založené na předchozích studiích a dále byla ověřována invariance měření v závislosti na pohlaví, věku a času (šest měsíců). Výsledky. Žádný z navržených modelů nevykazoval dostatečnou shodu s daty. Proto byl navržen modifikovaný třífaktorový model, který vykázal přijatelnou shodu s daty a byl striktně invariantní ve vztahu k pohlaví, věku i času. U faktorů Vlivní druzí a Náhoda byl nalezen slabý efekt věku. Závěr. Českou verzi MHLCS lze považovat za validní a reliabilní nástroj, s výjimkou faktoru Náhoda, který vykazoval nízkou reliabilitu.
Návaznosti
GA18-08512S, projekt VaVNázev: Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MUNI/A/0888/2017, interní kód MUNázev: Komunikace v medicíně a v psychoterapii
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Czech_adaptation_of_the_muldidimensional_health_locus.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 26. 11. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • osoba doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., učo 21252
  • osoba Mgr. Eva Kostolanská, učo 348173
  • osoba Mgr. Jolana Stehlíková, učo 439615
  • osoba Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 4. 2021 12:06