KOSTOLANSKÁ, Eva, Tomáš ŘIHÁČEK, Jolana STEHLÍKOVÁ and Hynek CÍGLER. Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale : Confirmatory factor analysis and measurement invariance. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, vol. 64, No 5, p. 521-534. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale : Confirmatory factor analysis and measurement invariance
Name in Czech Česká adaptace dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale : Konfirmační faktorová analýza a invariance měření
Authors KOSTOLANSKÁ, Eva (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš ŘIHÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jolana STEHLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hynek CÍGLER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR, 2020, 0009-062X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.471
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114517
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000609001600003
Keywords (in Czech) multidimenzionální zdravotní locus of control; faktorová struktura; invariance měření
Keywords in English multidimensional health locus of control; factor structure; measurement invariance
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 3. 3. 2021 09:14.
Abstract
Aim. Measuring patients’ health-related beliefs is of high importance in health care. The aim of the study was to test the factor structure of the Czech version of the Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS) Form B and its measurement invariance. Method. N = 549 adults answered the MHLCS in an online survey. A confirmatory factor analysis was conducted to test three competing models based on previous studies and to assess measurement invariance of the MHLCS across gender, age, and time (six months). Results. None of the hypothesized models fit the data; therefore, a modified three-factor model was proposed that demonstrated an acceptable fit and was strictly invariant with respect to gen-der, age, and time. A small age effect was found on the Powerful Others and Chance factors. Conclusion. The Czech MHLCS can be considered a valid and reliable measure, except for the Chance factor, which had low reliability.
Abstract (in Czech)
Cíl. Měření přesvědčení, která se vztahují ke zdraví, má u pacientů ve zdravotnictví velký význam. Cílem studie bylo ověřit faktorovou strukturu české verze dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS, verze B) a její invarianci. Metoda. N = 549 dospělých respondentů vyplnilo MHLCS v online průzkumu. Pomocí konfirmační faktorové analýzy byly ověřovány tři modely založené na předchozích studiích a dále byla ověřována invariance měření v závislosti na pohlaví, věku a času (šest měsíců). Výsledky. Žádný z navržených modelů nevykazoval dostatečnou shodu s daty. Proto byl navržen modifikovaný třífaktorový model, který vykázal přijatelnou shodu s daty a byl striktně invariantní ve vztahu k pohlaví, věku i času. U faktorů Vlivní druzí a Náhoda byl nalezen slabý efekt věku. Závěr. Českou verzi MHLCS lze považovat za validní a reliabilní nástroj, s výjimkou faktoru Náhoda, který vykazoval nízkou reliabilitu.
Links
GA18-08512S, research and development projectName: Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie
Investor: Czech Science Foundation
MUNI/A/0888/2017, interní kód MUName: Komunikace v medicíně a v psychoterapii
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:47