GREGOROVÁ, Růžena, Martin BOHATÝ, Dana STEHLÍKOVÁ a Christopher DUFFIN. “Crapaudine” (Scheenstia teeth) – the jewel of Kings. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020, roč. 105, č. 2, s. 277-294. ISSN 1211-8796.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název “Crapaudine” (Scheenstia teeth) – the jewel of Kings
Název česky “Crapaudine” (Scheenstia teeth) – klenot králů
Autoři GREGOROVÁ, Růžena (203 Česká republika), Martin BOHATÝ (203 Česká republika), Dana STEHLÍKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Christopher DUFFIN (826 Velká Británie).
Vydání Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno, Moravské zemské muzeum, 2020, 1211-8796.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky "crapaudine"; Cáchy; Karel Veliký; Karel IV.; koruna; ryby; historie paleontologie; Scheenstia; zub; ropuší kámen
Klíčová slova anglicky “crapaudine”; Aachen; Charlemagne; Charles IV.; crown; fish; History of Palaeontology; Scheenstia; teeth; toad stone
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 26. 3. 2021 17:44.
Anotace
Two inconspicuous brownstones in the crown on the reliquary bust of Charlemagne held in the Treasury of Aachen Cathedral are set next to cameos, pearls, precious and semi-precious stones. Rather unusually, they are the button-shaped teeth of a Mesozoic fish called Scheenstia (Lepidotes) maximus (WAGNER, 1863). In the Middle Ages, the prevailing belief was that these stones came from the heads of ancient toads and they were attributed magical, protective, and healing powers on the basis of sympathetic medicine. The most important of these fabulous properties was the ability to detect and neutralize poisons. This paper presents a short chronological overview of the historical records of toad stones from Antiquity to the emergence of scientific paleontology as a basis for future study. The principal European palaeontological localities yielding Scheenstia maximus (WAGNER, 1863) are summarised as possible historical sources for these particular stones. A number of specimens have been studied from museum collections for comparative purposes.
Anotace česky
Na koruně, která je umístěna na relikviářové bystě Karla Velikého v pokladnici cášské katedrály, jsou vedle kamejí, perel, drahokamů a polodrahokamů umístěny dva nenápadné hnědé kameny. Jedná se o nezvyklé použití dvou knoflíkovitých zubů mesozoické ryby druhu Scheenstia (Lepidotes) maximus (WAGNER, 1863). Ve středověku převažovalo přesvědčení, že tyto kameny pocházejí z hlavy starých ropuch a na základě sympatetické medicíny jim byly přisuzovány magické, ochranné a léčivé schopnosti. Z nich nejdůležitější byla schopnost odhalovat jed a neutralizovat jeho účinek. Článek předkládá krátký chronologický přehled historických záznamů o ropuších kamenech od antiky až po vznik vědecké paleontologie jako úvod k dalšímu bádání. Dále jsou představena současná evropská naleziště zubů druhu Scheenstia maximus (WAGNER, 1863) jako možné zdroje pro získávání těchto zubů v minulosti. Jako komparativní materiál bylo prostudováno mnoho druhů těchto zubů z různých muzejních sbírek.
Návaznosti
MUNI/G/1059/2018, interní kód MUNázev: Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín (Akronym: Herbaria manuscripta)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
23_ropusi_kameny.pdf   Verze souboru Stehlíková, D. 3. 1. 2021

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362
  • osoba doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., učo 19736
  • osoba RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., učo 233882
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 15. 4. 2021 15:58