VŘEŠŤÁL, Jan, Pavel BROŽ, Jiří VLACH, František ZELENKA, Jana PAVLŮ, Martina MAZALOVÁ, Adéla ZEMANOVÁ, Bedřich SMETANA, Xinlin YAN a Peter Franz ROGL. Thermodynamic assessment of Mn-Nb and Mn-Ta systems. In TOFA 2020 - 17th Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Thermodynamic assessment of Mn-Nb and Mn-Ta systems
Název česky Termodynamický assessment soustav Mn-Nb a Mn-Ta
Autoři VŘEŠŤÁL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel BROŽ (203 Česká republika, domácí), Jiří VLACH (203 Česká republika, domácí), František ZELENKA (203 Česká republika, domácí), Jana PAVLŮ (203 Česká republika), Martina MAZALOVÁ (203 Česká republika, domácí), Adéla ZEMANOVÁ (203 Česká republika), Bedřich SMETANA (203 Česká republika), Xinlin YAN a Peter Franz ROGL (40 Rakousko).
Vydání TOFA 2020 - 17th Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys, 2020.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00118794
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky CALPHAD; ab initio; experimentální studium; Mn-Nb; Mn-Ta
Klíčová slova anglicky CALPHAD; ab initio; experimental study; Mn-Nb; Mn-Ta
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 6. 1. 2022 11:14.
Anotace
The research of phase equilibria in Mn-Nb and Mn-Ta system has been conducted. In our study, a stable Laves phase was confirmed in both systems, but no other phase was detected experimentally. Melting and transformation temperatures of alloys in both systems were determined by DTA experiments, and this information was supported by phase analysis via scanning electron microscope (SEM) with wavelength dispersive X-ray (WDX) and energy-dispersive X-ray (EDX) analyses. Results of these experiments supported by ab initio calculations and calorimetric measurements of the energy of formation of Laves phases enable us to determine the phase diagrams of both systems by the CALPHAD method.
Anotace česky
Byl proveden výzkum fázových rovnovah v soustavě Mn-Nb a Mn-Ta. V naší studii byla v obou soustavách potvrzena stabilní fáze Laves, ale žádná jiná fáze nebyla detekována experimentálně. Teploty tání a teploty přeměn slitin v obou soustavách byly stanoveny experimenty DTA a tyto informace byly podpořeny fázovou analýzou pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) s vlnově disperzní rentgenovou analýzou (WDX) a energiově disperzní rentgenovou analýzou (EDX). Výsledky těchto experimentů, podpořené ab initio výpočty a kalorimetrickými měřeními energie tvorby Lavesových fází, nám umožňují určit fázové diagramy obou systémů metodou CALPHAD.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 20:58