CHARVÁTOVÁ, Hana. Gonorea - analýza citlivosti a rezistence na antibiotika na 1. DVK LF MU a FNUSA. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 110-115. ISSN 1805-0611.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gonorea - analýza citlivosti a rezistence na antibiotika na 1. DVK LF MU a FNUSA
Název česky Gonorea - analýza citlivosti a rezistence na antibiotika na 1. DVK LF MU a FNUSA
Název anglicky Gonorea - analysis of sensitivity and resistance to antibiotics at 1. DVK MU and FNUSA
Autoři CHARVÁTOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta, 2020, 1805-0611.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Gonorrhoea; Neisseria gonorrhoeae; citlivost na antibiotika; rezistence k léčbě
Klíčová slova anglicky Gonorrhoea; Neisseria gonorrhoeae; sensitivity to antibiotics; resistance to antibiotics
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 11. 1. 2021 13:24.
Anotace
Gonorea neboli kapavka je řazena mezi klasické sexuálně přenosné choroby. Jejím původcem je gramnegativní bakterie Neisseria gonorrhoeae, diplokok napadající predominantně urogenitální sliznici. Patogen vyvolává od asymptomatické nákazy potíže charakteru výtoku a dysurií s možným spektrem komplikací. V léčbě se dle doporučených postupů podávají systémová antibiotika ze skupin cefalosporinů, makrolidů, tetracyklinů, fluorochinolonů a aminoglykosidů. Celosvětovým problémem se stává narůstající rezistence bakterie Neisseria gonorrhoeae vůči jmenovaným antibiotikům, zvláště cefalosporinům vyšších generací, vedoucí k šíření rezistentních a multirezistentních kmenů v populaci. V následujícím textu je popsána citlivost k antibiotikům souboru pacientů s gonokokovou infekcí, která jim byla diagnostikována na našem pracovišti ve sledovaném období 3 let. Cílem práce je zmapovat aktuální situaci týkající se antibiotické citlivosti v našich podmínkách a optimalizovat terapeutickou volbu vzhledem k současné narůstající rezistenci k léčbě.
Anotace anglicky
Gonorrhoea is classified as a classic sexually transmitted disease. It is caused by the Gram-negative bacterium Neisseria gonorrhoeae, a diplococcus that attacks predominantly the urogenital mucosa. The clinical manifestation includes discharge, dysuria and possible complications. Cephalosporins, macrolides, tetracyclines, fluoroquinolones and aminoglycosides are administered according to recommended procedures. Increasing resistance of Neisseria gonorrhoeae to above mentioned antibiotics, especially to cephalosporins, leads to the spread of resistant or even multidrug resistant strains in the population and it is a global problem. The article describes the sensitivity to antibiotics in the group of patients with gonococcal infection who were diagnosed at our department over a period of 3 years. The aim of this study is to describe a current situation regarding antibiotic sensitivity in our area and to optimize the therapy with regard to the current increasing resistance to antibiotics.
VytisknoutZobrazeno: 6. 3. 2021 19:09