Informační systém MU
VEČEŘA, Miloš. Weinbergerův koncept právního normativismu (Weinberger's concept of legal normativism). In Veečeřa, Miloš, Valdhans, Jiří (eds.). 100 let Brněnské školy normativní teorie: Dny práva 2019 - část VII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 104-124. ISBN 978-80-210-9740-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Weinbergerův koncept právního normativismu
Name (in English) Weinberger's concept of legal normativism
Authors VEČEŘA, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 100 let Brněnské školy normativní teorie: Dny práva 2019 - část VII, p. 104-124, 21 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Open access sborníku Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/20:00117413
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9740-7
Keywords (in Czech) Brněnská normativní škola; normativní teorie; právní pozitivismus; institucionální teorie práva; institucionální chápání práva
Keywords in English The Brno normative school; normative theory; legal positivism; institutional theory of law; institutional concept of law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17. 3. 2021 16:47.
Abstract
Ota Weinberger se řadí k pokračovatelům normativní právní teorie. Jeho institucionalistická právní teorie představuje soudobé rozpracování konceptu právního normativismu, ke kterému se vždy hlásil.
Abstract (in English)
Ota Weinberger is one of the followers of normative legal theory. His institutionalist legal theory represents a contemporary elaboration of the concept of legal normativism to which he always professed.
Displayed: 5. 2. 2023 11:48